În implementare

Actualizat 20.06.2020

Obiectivul general al acestui proiect de remediere este limitarea impactului activităţilor istorice anterioare asupra sănătății umane și mediului înconjurător, reducerea mobilităţii contaminanţilor prezenţi pe sit, pentru a se păstra solul la condiţiile standard pentru utilizarea ca spaţiu verde pentru accesul public, pentru includerea zonelor peisagistice (plantare de vegetaţie) şi transformarea în spaţiu recreativ pentru accesul populaţiei.

Valoarea proiectului: 94.437.310,45 lei

Fazarea proiectului Reabilitarea sitului poluat istoric – depozit deșeuri periculoase UCT – Poșta Rât și crearea unui nou parc public în Municipiul Turda

Scopul principal pentru acest proiect este eliminarea surselor de la suprafaţa şi de mică adâncime a contaminanţilor şi a riscului de contact pentru utilizatorii sitului, eliminarea poluantului care reprezintă un pericol pentru sănătatea populaţiei din zonă, şi nu numai.