48 de apartamente

48 de apartamente vor fi acordate tinerilor pe baza solicitărilor depuse. Proiectul este finanțat de Agenția Națională pentru Locuințe (ANL), iar blocul se află pe strada Zambilelor, fiind în construcție. Acesta va avea 12 apartamente cu o cameră și 36 de apartamente cu 2 camere.

Locuinţe ANL

Locuințele din fondul ANL se repartizează conform Listelor de priorități actualizate anual. Condițiile de depunere a dosarelor sunt : vârsta deponenților să fie sub 35 de ani, tinerii trebuie să aibă loc de muncă și să nu fie proprietari ai unei alte locuințe. Termenul de depunere a dosarelor este 18 decembrie 2020, iar solicitanții pot depune documentele la Biroul Unic sau la sediul Serviciului Administrare Fond Locativ. După finalizarea construcției se vor repartiza apartamentele conform listelor de priorități.

48

Apartamente

7441293 lei

Valoarea investiției