Situația bugetului local

 • 2022

  Bugetul Anului 2022

  Mai mult de jumătate din bugetul local al anului 2022 a fost alocat secțiunii de dezvoltare.
  Astfel, bugetul general al anului 2022 este în suma totală de 476.366.000 lei, fiind constituit din venituri din:
  Buget local: 364.266.000 lei
  Credit intern: 42.594.000 lei
  Venituri proprii și subvenții: 82.533.000 lei
  Transferuri între unități ale administrațiie publice: 13.027.000 lei (care se scad).
  Venituri totale ale bugetului local sunt în suma de 364.266.000 lei din care:
  • Funcționare: 118.284.000 lei
  • Dezvoltare: 245.982.000 lei, din care:
  -subvenții de la bugetul de stat pentru proiecte FEN: 30.027.000 lei
  -sume primite de la UE pentru proiecte FEN: 203.022.000 lei
  -sume de la bugetul de stat pentru proiecte guvernamentale: 7.631.000 lei
  -vărsăminte din secțiunea de funcționare: 5.268.000 lei
  -venituri din valorificarea unor bunuri: 34.000 lei

 • 2021

  Bugetul Anului 2021

  Deși anul 2021 a continuat să fie unul greu, cu multe provocări, datorită numeroaselor fonduri europene și guvernamentale atrase, orașul nostru a beneficiat în ultimii ani de o creștere semnificativă a secțiunii de dezvoltare. Bugetul local total al anului 2021 este de 359.729.271, din care:
  – secțiunea de funcționare – 107.842.659 lei, respectiv 29,98 %
  – secțiunea de dezvoltare – 251.886.612 lei, respectiv 70,02 %

  2021

 • 2020

  Bugetul anului 2020

  Bugetul anului 2020 este cel mai mare buget din istoria recentă a municipiului Turda, în valoare totală de 348.049.370,00 lei, din care:

  – secțiunea de funcționare 85.034.979.00 lei, respectiv 24,43% (din care se asigură cheltuielile de personal, materiale, dobânzi, rate credit, ajutoare sociale, transferuri)
  – secțiunea de dezvoltare 263.014.391,00 lei, respectiv 75.57% (din care: proiecte cu finanțare externă nerambursabilă 194.427.391,00 lei și obiective de investiții finanțate din bugetul local 68.587.000,00 lei).

  Creșterea bugetului anului 2020 față de anul 2019 a fost de 124 %.

 • 2019

  Bugetul anului 2019

  Bugetul anului 2019 a fost în valoare totală de 280.579.000,00 lei, din care:

  – secțiunea de funcționare 102.244.000.00 lei, respectiv 36,44% (din care se asigură cheltuielile de personal, materiale, dobânzi, rate credit, ajutoare sociale, transferuri)
  – secțiunea de dezvoltare 178.335.000,00 lei, respectiv 63.56% (proiecte cu finanțare externă nerambursabilă 97.209.000,00 lei și obiective de investiții finanțate din bugetul local 80.827.000,00 lei).

  Creșterea bugetului anului 2019 față de anul 2018 a fost de 185%.

  2019

 • 2018

  Bugetul anului 2018

  Bugetul anului 2018 a fost de 151.091.000,00 lei, din care:

  – secțiunea de funcționare 82.506.000,00 lei, respectiv 54,61% (din care se asigură cheltuielile de personal, materiale, dobânzi, rate credit, ajutoare sociale, transferuri)
  – secțiunea de dezvoltare 68.585.000,00 lei, respectiv 45.39% (proiecte cu finanțare externă nerambursabilă – 23.748.000,00 lei și obiective investiții finanțate din bugetul local 44.836.000,00 lei).

  Creșterea bugetului anului 2018 față de anul 2017 a fost de 130 %.

 • 2017

  Bugetul anului 2017

  Bugetul anului 2017 a fost în valoare de 116.329.000,00 lei, din care:

  – secțiunea de funcționare 102.291.000,00 lei, respectiv 87,94% (din care se asigură cheltuielile de personal, materiale, dobânzi, rate credit, ajutoare sociale, transferuri)
  – secțiunea de dezvoltare 14.038.000,00 lei, respectiv 12,06% (proiecte cu finanțare externă nerambursabilă – 75.000,00 lei și obiective de investiții finanțate din bugetul local 13.963.000,00 lei).
  În cadrul bugetului anului 2017, ponderea cea mai mare a avut-o capitolul 65 „ÎNVĂȚĂMÂNT”, cu un procent de 31,81 % din total buget.

  Creșterea bugetului anului 2017 față de anul 2016 a fost de 102 %.

  2017

 • 2016

  Bugetul anului 2016

  Bugetul anului 2016 a avut o valoare totală de 114.189.000,00 lei, din care:

  – secțiunea de funcționare 96.618.000,00 lei, respectiv 84,62% (din care se asigură cheltuielile de personal, materiale, dobânzi, rate credit, ajutoare sociale, transferuri)
  – secțiunea de dezvoltare 17.571.000,00 lei, respectiv 15,38% (proiecte cu finanțare externă nerambursabilă 0 lei și obiective investiții finanțate din bugetul local 17.571.000,00 lei).