Proiect Implementat

Actualizat 22.07.2021

„ADEPT – Administrație digitală eficientă pentru cetățenii din Turda”este un proiect finanțat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, sub Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.1. Obiectivul general al proiectului este creșterea calității și transparenței procesului administrativ la nivelul Primăriei Municipiului Turda pentru a răspunde în mod fundamentat și coerent nevoilor comunității locale.

Valoarea proiectului: 3.832.702,20 lei

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

ADEPT Turda

Implementarea de instrumente și proceduri standard la nivelul Primăriei Municipului Turda pentru asigurarea fundamentării deciziilor și elaborarii de politici publice în baza planificării strategice pe termen lung.

Simplificarea procedurilor adiministrative din perspectiva back-office, prin actualizarea și extinderea soluțiilor informatice existente la nivelul aparatului administrativ al Primăriei Turda și digitalizarea arhivelor.

Reducerea birocrației pentru comunitatea locală a Municipiului Turda prin implementarea unui portal de servicii către cetățeni ce va asigura accesul on-line la serviciile gestionate exclusiv de Primărie.

Creșterea nivelului de pregătire, cunoștințe și abilități ale personalului din cadrul Primăriei Municipiului Turda în domeniul planificării strategice și politicilor publice, precum și în utilizarea și administrarea sistemelor informatice.