Proiect Finalizat

Primăria Municipiului Turda a realizat un audit energetic pentru clădirile ​​Colegiului „Emil Negruțiu”, Colegiului Tehnic din Turda și Liceului Teoretic „Liviu Rebreanu” în cadrul proiectului. Documentele produse în cadrul proiectului sunt: Audit energetic la instalațiile de climatizare și sisteme de iluminat în mai multe clădiri publice din Turda, Audit energetic la instalațiile de climatizare și sisteme de iluminat la Colegiul „Emil Negruțiu” din Turda, Audit energetic la instalațiile de climatizare și sisteme de iluminat la Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu” din Turda, Audit energetic la instalațiile de climatizare și sisteme de iluminat la Colegiul Tehnic Turda, precum și varianta în limba engleză a fiecărui document.

Valoarea proiectului: 54.834,36 lei

Auditul energetic reprezintă prima etapă dintr-un proiect de accesare a unei finanțări nerambursabile din Mecanismele Financiare SEE și Norvegian în România 2014-2021 și a reprezentat o bună oportunitate pentru Municipiul Turda de a găsi soluții pentru creșterea performanței energetice a acestor clădiri și, totodată, a confortului ocupanților. Un obiectiv pe termen lung al acestui proiect este de a asigura un loc sănătos de studiu, educare și dezvoltare pentru copii, contribuind in acest fel la îmbunătățirea rezultatelor acestora și a calității condițiilor de studiu.

Creșterea performanței energetice la nivelul acestor clădiri va determina reducerea costurilor operaționale și va permite redirecționarea unei părți din costurile curente cu energia către alte activități, contribuind la creșterea nivelului de trai din Turda.

Un alt obiectiv pe termen lung al acestui proiect este reducerea amprentei de emisii de gaze cu efect de seră în exploatarea clădirilor, contribuind astfel la eforturile naționale și internaționale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.