În implementare

Actualizat 20.06.2020

Scopul proiectului este de a crea infrastructura necesară desfășurării actului educațional în condiții sporite de confort și utilarea spațiilor pentru derularea activităților didactice.  Acesta prevede reabilitarea imobilului în care își desfășoară activitatea cele două unități de învățământ: Grădinița cu Program Prelungit „Prichindelul Isteț” și Creșa nr. 4 și separarea spațiilor și realizarea independenței funcționării activităților desfășurate de cele două instituții prin extinderea pe verticală a imobilului.

Valoarea proiectului: 11.971.216,98 lei

Descrierea Investiției

Gradiniță și Creșă:

A. Lucrări de reabilitare termică a anvelopei;
a) Izolarea termică a faţadelor – parte opacă: se realizează cu sisteme compozite de izolare termică a fațadelor cu o grosime a termoizolației de 10 cm;
b) Izolarea termică a fațadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente/ geamului, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate
c) Izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel: se realizează cu sisteme compozite de termoizolare cu o grosime a termoizolației de 20 cm. Clădirea are un acoperiș tip terasă.

B.Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile – panouri solare electrice, inclusiv achiziţionarea acestora, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră.
C.Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din spațiile comune cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață.

Odată cu realizarea măsurilor de creștere a eficienței energetice a clădirii, se recomandă și realizarea următoarelor măsuri conexe:

a) Înlocuirea circuitelor electrice;
b) Repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea grădiniței și creșei;
c) Repararea acoperișului tip terasă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul învelitoarei șarpantei;
d) Demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa blocului de locuinţe, precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;
e) Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;
g) Înlocuirea instalaţiei de distribuţie a apei și a agentului termic;
h) Înlocuirea colectoarelor de canalizare menajeră.

a) Realizarea unui etaj nou propus care va conține 4 grupe de grădiniță și spații aferente necesare funcționării acestora conform normelor în vigoare.
b) Realizarea de scări metalice ignifugate de evacuare, conform normelor de protecție la incendiu.