În implementare

Actualizat 20.06.2020

Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii prin asigurarea unei infrastructuri adecvate/corespunzătoare ciclului preșcolar, astfel încât copiii să beneficieze de o educație de calitate, într-o locație care să corespundă nevoilor acestora.

Valoarea proiectului: 7.852.790,12 lei

Descriere a investiției:

Lucrări de reabilitare termică a anvelopei clădirii:

a) Izolarea termică a fațadelor – parte opacă: se realizează cu sisteme de izolare termică a fațadelor cu o grosime a termoizolației de 10 cm;
b) Izolarea termică a fațadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente/ geamului, cu tamplărie termoizolantă pentru îmbunătățirea performanței energetice a părții vitrate;
c) Izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel;

Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile – panouri solare electrice, inclusiv achiziționarea acestora, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale și a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață.

Odata cu realizarea măsurilor de creștere a eficienței energetice a clădirii se vor realiza următoarele măsuri conexe:

a) Înlocuirea circuitelor electrice;
b) Repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea grădiniței;
c) Repararea acoperișului, înlocuirea învelitorii din plăci azbociment, repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul învelitoarei;
d) Demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațada clădirii, precum și montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;
e) Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție;
g) Înlocuirea instalației de distribuție a apei și a agentului termic;
h) Înlocuirea colectoarelor de canalizare menajeră;
i) Înlocuirea colectoarelor de canalizare pluvială;

a) Realizarea unei extinderi cu un nivel, regimul de înălțime devenind P+2E care va conține spațiile administrative ale grădiniței și spații aferente necesare funcționării acestora conform normelor în vigoare.
b) Realizarea unei extinderi la nivelul parterului care va conține spațiul destinat centralei termice și o anexă.
c) Scară exterioară de evacuare.