În implementare

Actualizat 20.06.2020

Contractul de finanțare pentru modernizarea și extinderea Grădiniței Dr. Ion Rațiu a fost semnat în luna mai 2020. Proiectul prevede reabilitarea corpului de clădire existent al Grădiniței Dr. Ion Ratiu, dotarea și amenajarea acestuia ca spațiu administrativ și spațiu educațional pentru o grupă de copii și construirea unui corp de clădire cu destinație spațiu educațional (grădiniță), dotarea și echiparea lui cu toate funcționalitățile necesare.

Valoarea proiectului:  4.284.095,09 lei.

Descriere sumară a investiției:

– Lucrări de reabilitare termică a anvelopei clădirii monument istoric;
– Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile – panouri solare electrice, inclusiv achiziţionarea acestora, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră;
– Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;
– Realizarea unui corp nou propus cu regimul de înălțime P+2E care va conține 5 grupe de grădiniță și spații aferente necesare funcționării acestora conform normelor în vigoare;
– Realizarea unui corp de legătură între corpul de clădire monument istoric și cel nou propus cu regimul de înălțime P.

Termenul de finalizare a proiectului este 30.04.2022.