În implementare

Actualizat 20.06.2020

Contractul de finanțare a fost semnat în luna iunie 2019. Obiectivul general al proiectului constă în creșterea eficienței energetice a ansamblurilor de locuințe rezidențiale alcătuite din blocul nr. 53, situat pe strada Libertății nr. 2 și a blocului situat pe strada Republicii nr. 43, prin realizarea unor lucrări de îmbunătățire a izolației termice a anvelopei clădirii, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile – panouri solare electrice, înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din spațiile comune cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, cu respectarea normelor și reglementărilor tehnice având ca scop îmbunătățirea condițiilor de igienă și confort termic interior – reducerea pierderilor de caldură și a consumurilor energetice, reducerea costurilor de întreținere pentru incălzire și reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie, conducând la utilizarea eficientă a resurselor de energie.

Valoarea proiectului: 2.811.498,87 lei