Proiect Finalizat

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea comunităților sărace și cu risc de excluziune socială, prin implicarea membrilor acestora, în cadrul unui larg parteneriat local, în dezbateri publice și în creionarea strategiei de dezvoltare a propriei comunități într-un mod inteligent, durabil și favorabil incluziunii sociale, în concordanță cu Strategia Europa 2020.

Valoarea proiectului: 213.501,00 lei

Detalii proiect:

1. Comunitatea de pe str. Margaretelor (Cartier Poiana);
2. Blocurile sociale din Cartierul Oprișani (blocul L105, pe str. Calea Victoriei nr. 132, bloc ELTA, pe str. Tineretului nr. 28-30);
3. Zona Industrială, cu: Comunitatea Fabrici, pe str. 22 Decembrie 1989 nr. 8-12, Comunitatea Teclu (SOLVAY), pe str. Nicolae Teclu, Comunitatea Colonia Cimentul, str. Ariesului;
4. Comunitatea Barbu Lăutaru, pe str. Barbu Lăutaru și Labirint, în zona veche, istorică a municipiului.

– realizarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru zonele urbane marginalizate, care include o listă indicativă de intervenții. Aprobarea acestei strategii, la începutul anului 2018, permite atragerea de fonduri nerambursabile prin POR 2014-2020, Axa 9 și POCU de până la 7 mil. Euro pentru proiectele identificate ca prioritare în strategie;
– înființarea Asociației GAL URBAN TURDA, organism care, pe de o parte asigură prioritizarea proiectelor finanțabile în concordanță cu prioritățile SDL, iar pe de altă parte se implică direct în animarea comunităților, astfel încât proiectele de finanțare viitoare să vină în întâmpinarea nevoilor din comunitățile marginalizate.