De ce nu se renovează BLOCUL ,,O,,?

Blocul situat în Piața Romană nr. 15 nu a fost reabilitat până în prezent deoarece situația lui juridică este problematică și nu este favorabilă Municipiului Turda. Conform situației actuale, în urma modernizării, 9 apartamente ar reveni obligatoriu Ministerului Afacerilor Interne. Din cauza acestei sarcini, este foarte dificil să se găsească o sursă de finanțare, singura soluție fiind alocarea de fonduri din bugetul local și reabilitarea acestui bloc din banii turdenilor, urmând apoi ca cele 9 apartamente în suprafață totală de 649 mp, să fie cedate MAI-ului.

Modernizarea acestui bloc ar presupune o alocare bugetară foarte mare, iar în ultimii ani finalizarea acestei construcții nu a fost o prioritate pentru oraș, existând alte obiective care necesită fonduri, iar banii disponibili au fost direcționați în alte domenii precum infrastructură, educație, sistemul medical sau alte obiective prioritare pentru confortul cetățenilor Turzii. Cea mai bună soluție ar fi să accesăm fonduri externe pentru finalizarea acestui bloc, sau realizarea unui parteneriat public-privat, și se caută soluții care să permită o astfel de investiție externă. Vă relatăm pe scurt istoricul acestui bloc:

– În urmă cu foarte mulți ani, în conformitate cu prevederile art.1 din HGR nr. 1450/2005 modificată prin HGR nr. 884/2010, s-a aprobat transmiterea obiectivului de investiții în curs de execuție bloc O1, scările II și III situat în municipiul Turda, Piata Romană nr.15, judetul Cluj, din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al municipiului Turda și în administrarea Consiliului Local al municipiului Turda. Predarea-preluarea obiectivului trebuia facută conform art.2 din hotărâre pe bază de protocol încheiat între părți în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii;

– Totodată, în art.3 se stipula faptul că ”la darea în folosință a blocului, în baza unui nou protocol, Ministerul Administrației și Internelor redobândește dreptul de administrare asupra unui număr de 5 apartamente cu 3 camere și 4 apartamente cu o cameră având o suprafață locuibilă de 649 mp, precum și dreptul de administrare asupra cotelor-părți indivize aferente”;

– Lucrările au fost sistate deoarece autoritatea publică locală de la acea vreme nu a reușit să identifice și să asigure sursele de finanțare necesare finalizării obiectivului, sume considerabile estimate conform studiului de fezabilitate aprobat prin HCL 137/18.08.2011. Din acest motiv nu a fost posibilă demararea vreunei proceduri legale de achiziție publică în vederea atribuirii contractului de lucrări; totodată considerăm ca efortul financiar necesar finalizării obiectivului nu este posibil a fi realizat doar din surse proprii alocate prin bugetul local;

– În condițiile prevăzute la art.3 din HGR 1450/2015 prin care după darea în folosință a obiectivului, dreptul de administrare a unei părți din investiție (în speță cele 9 apartamente) se va ceda ministerului, adică unei alte autorități decât Municipiul Turda, considerăm că este dificilă aprobarea de către Consiliul Local al municipiului Turda a identificării și, respectiv, asigurării întregii finanțări de către Municipiul Turda;

– În prezent se caută cele mai bune soluții pentru punerea în valoare a acestei construcții, fiind luată în considerare inclusiv varianta unui parteneriat public-privat pentru înființarea unui Hotel în acel spațiu. Așa cum am mai spus, ceea ce face dificilă realizarea acestei investiții este faptul că 9 apartamente aparțin Ministerului Afacerilor Interne. Suntem încrezători că în final vom găsi cea mai bună soluție și vom lua decizia cea mai favorabilă pentru locuitorii orașului.